Z-select

Download zorgdata voor onafhankelijk gebruik

Met Z-select ontvangt u een set zorgpolisdata uit de database van zorgweb. Deze ‘datadump’ krijgen klanten voor hun product of dienst aangeleverd in een vast format. De zorgdata kunt u eenvoudig downloaden, opslaan in een eigen database en naar wens ontsluiten.

zorgweb verzamelt en bundelt continu gegevens over kwaliteit, toegang en financiering van zorg in eigen databases. Een belangrijk deel hiervan is de zorgpolisdata van alle zorgverzekeraars in Nederland. Wij verwerken, verrijken en waarderen de data en laten de uitkomsten controleren door de verzekeraars. Zo zijn onze afnemers altijd verzekerd van betrouwbare, actuele, kwalitatieve en objectieve informatie.

Zorgdata ontsluiten kan op verschillende manieren. Met Z-select kan een afnemer gedownloade data (en alle updates) volledig onafhankelijk gebruiken en ontsluiten. zorgweb heeft hiervoor uitgebreide technische documentatie (specificaties) beschikbaar en levert – waar nodig – ook de ondersteunende diensten. Deze zorgdata is ook beschikbaar via een webservice.

Wie gebruiken Z-select?

Dit zijn vooral:

  • Vergelijkingssites
  • Overheidsinstanties
  • Intermediairs

Zij gebruiken de dataselectie om vergelijkingen tussen polissen mogelijk te maken en het aanbod van zorgverzekeringen transparant te maken.

Om welke zorgdata gaat het?

Het zijn gegevens van alle reguliere zorgpolissen over:

  • De dekking per polis (uitgesplitst op meer dan 750 kostensoorten)
  • Polisteksten: uniform samengevat en de originele tekst
  • De zorgweb poliswaardering (onafhankelijke systematiek)
  • Alle premiegegevens
  • De acceptatiecriteria per zorgpolis

De dataselectie van Z-select wordt op maat gemaakt en aangeleverd in XML-bestanden, afgestemd op het doel van de afnemer.

Voorbeeld Z-select in de praktijk

Bekijk hier hoe Independer Z-select benut.

Meer weten over Z-select?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Z-select? Neem dan contact op met: Peter Zuidhof, peter.zuidhof@zorgweb.nl.