Cases

De zorginformatie die zorgweb ontsluit, wordt benut door zeer uiteenlopende partijen. Het gaat altijd om informatie over financiering, kwaliteit en toegang tot zorg. Als dataleverancier, adviseur en kennispartner helpen wij afnemers bij het oplossen van hun vraagstukken, met toegankelijke zorginformatie in een format dat bij hen past. Wij hebben de vraag, onze aanpak, resultaten en ervaringen van verschillende klanten voor u op een rij gezet.

Resultaat

Naast het gebruik van onze data en diensten door professionals benutten jaarlijks miljoenen consumenten onze informatie over verzekeringen en zorgaanbieders. Zij kunnen daardoor weloverwogen beslissingen nemen. Dankzij onze zorginformatie weten zij:

  • Icoon oog horende bij financiering van zorg

    Welke mogelijkheden er zijn voor de financiering van hun zorgbehoeften.

  • Icoon aanbod zorgaanbieders Icoon horende bij het aanbod van zorgaanbieders

    Bij welke zorgaanbieder zij terechtkunnen en wat de financiële consequenties zijn.

  • Icoon kwaliteitsverschillen Icoon horende bij kwaliteitsverschillen

    Welke kwaliteitsverschillen er zijn tussen zorgaanbieders.