Webservice

Zorgverzekeringen en zorgaanbod transparant op uw website

Met een webservice van zorgweb kunnen afnemers informatie over zorgverzekeringen (en andere zorgdata) ontsluiten op hun website. Afhankelijk van de informatie die bezoekers op hun website nodig hebben, wordt de informatie uit onze databases daar direct getoond.

zorgweb verzamelt en bundelt continu gegevens over kwaliteit, toegang en financiering van zorg in eigen databases. Een belangrijk deel hiervan is de polis-informatie van alle zorgverzekeraars, informatie over hun contracten met zorgaanbieders, kwaliteit van zorgverleners en de beschikbaarheid van medicijnen. Wij verwerken, verrijken en waarderen deze data en laten de uitkomsten controleren door de verzekeraars. Zo zijn onze afnemers altijd verzekerd van betrouwbare, kwalitatieve en objectieve informatie.

Zorgdata ontsluiten kan op verschillende manieren. Met de webservice gebeurt dit binnen de front-end applicatie van onze afnemers, afgestemd op de specifieke vraag van iedere bezoeker. zorgweb kan de aanvraag van een zorgpolis ook meteen indienen bij de verzekeraar met een aanvraagformulier voor de betreffende polis. Ook leveren wij alle ondersteunende diensten voor de webservice.

Voor afnemers die alleen zorgpolisdata willen gebruiken, is ook een ‘datadump’ (Z-select) beschikbaar.

Welke zorgdata?

Het gaat om gegevens van alle reguliere zorgpolissen over:

 • De dekking per polis (uitgesplitst op meer dan 750 kostensoorten)
 • Polisteksten: uniform samengevat en de originele tekst
 • Inclusief poliswaardering (onafhankelijke systematiek)
 • Premiegegevens
 • Acceptatiecriteria van zorgverzekeraars
 • Zorgaanbieders en contractering
 • Kwaliteit van zorgaanbieders, objectief (gemeten) en subjectief (reviews)
 • Beschikbaarheid van medicijnen (en financiële consequenties)

Wie gebruiken het?

Dit zijn vooral:

 • Vergelijkingssites
 • Verzekeraars
 • Intermediairs

Zij gebruiken de webservice om vergelijkingen tussen polissen mogelijk te maken en het aanbod van zorgverzekeringen transparant te maken. Compleet met informatie over gecontracteerde zorgaanbieders, hun kwaliteit, de beschikbaarheid van medicijnen (en de financiële gevolgen als iemand de medicijnen gebruikt.

Webservice in de praktijk

Bekijk hier hoe de Consumentenbond onze webservice benut.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze webservice? Neem dan contact op met: Peter Zuidhof, peter.zuidhof@zorgweb.nl.